Czujniki światła

Dosyć popularną grupą są czujniki światła, zależnie od typu czujniki w różny sposób pokazują jakie natężenie światła pada na nie. Podstawowymi czujnikami są: fotorezystor, fotodioda, fototranzystor i właśnie te czujniki opiszę w tym artykule. Fotorezystor Jest to element, którego rezystancja ulega zmianie zależnie od ilości padającego światła. Fotorezystor wykonuje się w postaci cienkich półprzewodnikowych warstw […]

Czujniki odległości

Czujniki odległości należą do jednych z najważniejszych czujników zarówno w robotyce amatorskiej jak i przemysłowej. Są najłatwiejszym sposobem na poznanie otoczenia robota. Możemy je podzielić na optyczne, ultradźwiękowe i laserowe. Zasada jest prosta, wysyłamy fale i odbieramy ją. Czujniki optyczne Tutaj się pewnie większości nasuwa firma Sharp i nic dziwnego, bo ich czujniki są najbardziej […]