Czujniki światła

Dosyć popularną grupą są czujniki światła, zależnie od typu czujniki w różny sposób pokazują jakie natężenie światła pada na nie. Podstawowymi czujnikami są: fotorezystor, fotodioda, fototranzystor i właśnie te czujniki opiszę w tym artykule. Fotorezystor Jest to element, którego rezystancja ulega zmianie zależnie od ilości padającego światła. Fotorezystor wykonuje się w postaci cienkich półprzewodnikowych warstw […]