Watchdog – pies pilnujący przed kłopotami

We wielu systemach mikroprocesorowych bardzo ważna jest bezawaryjność układu i aby był on wstanie samemu poradzić sobie z problemami w działaniu, bez pomocy istot myślących, czyli ludzi. W tym celu wymyślono mechanizm o nazwie watchdog, a jego celem jest w krytyczniej sytuacji uruchomienie ponownie systemu. Watchdogi można podzielić na dwie grupy, sprzętowe i programowe. Zadanie […]

Autotransformator

Autotransformator to urządzenie służące do przetwarzania energii elektrycznej prądu zmiennego. Charakteryzuje się tym, że posiada tylko jedno uzwojenie, oraz pozwala regulować wartość napięcia elektrycznego. Zależnie od punktu odczepu na uzwojeniu, uzyskujemy różną wartość napięcia wyjściowego. Autotransformatory można podzielić ze względu na typ odczepu. Może to być: stały odczep wiele odczepów (regulacja skokowa) odczep w postaci […]

Materiały magnetyczne

Materiały magnetyczne, to takie, na które  oddziałuje pole magnetyczne. W zasadzie to można by do tej grupy dodać wszystkie pierwiastki i związki, ponieważ na wszystko w jakiś sposób oddziałuje pole magnetyczne. Zależnie jaki to jest typ oddziaływania i jak zachowuje się pole magnetyczne i materiały które znajdują się w tym polu, można wyłonić kilka grup: […]

Wartość średnia, skuteczna i maksymalna

Do opisu parametrów napięcia elektrycznego służą trzy podstawowe elementy. Są to wartość skuteczna, średnia oraz maksymalna. Wartość maksymalna – jest to wartość mierzona o 0 do punktu maksymalnego w przebiegu okresowym. Wartość Skuteczna prądu sinusoidalnego nazywamy taką wartość prądu stałego, który przepływając przez niezmienną rezystancję, spowoduje wydzielenie na tej rezystancji takiej samej ilości energii cieplnej, co […]

Prostowniki – mostek gretza

W każdym urządzeniu elektronicznym zasilanym z sieci musi nastąpić zamiana z napięcia zmiennego na stałe. W tym celu stosuje się prostowniki diodowe i umieszcza je się pomiędzy uzwojeniem wtórnym transformatora, a układem zasilanym. Zadaniem takich układów jest przeniesienie ujemnej połówki napięcia na zakres dodatniej, a dodatnią ma przepuszczać bez zmian (o napięciu przemiennym). Układy te […]

Transformator

Transformator umożliwia przetwarzanie energii elektrycznej prądu przemiennego. Umożliwia podnoszenie, albo obniżanie napięcia i dzięki temu jest jedną z najpopularniejszych maszyn elektrycznych. Wykorzystuje prawo indukcji magnetycznej i zbudowany jest z rdzenia ferromagnetycznego na który są nawinięte co najmniej dwa uzwojenia (cewki). Jedno z uzwojeń to uzwojenie wtórne, a drugie to pierwotne. Uzwojenie wtórne, występuje zawsze tylko […]

Napięcie przemienne, zmienne i stałe

Wielu porządkujących elektroników bardzo często myli podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki, więc postanowiłem popełnić artykuł, który wyjaśni, jaka jest różnica pomiędzy napięciem stałym, zmiennym i przemiennym. Większość różnic pokazuje już poniższy wykres: Dla rozmycia niejasności opiszę: Napięcie stałe, to linia ciągła, niezależnie od upływu czasu wartość napięcia nie ulega żadnej zmianie. Taki typ napięcia daje […]

Silniki prądu stałego (DC)

Silniki elektrycznie prądu stałego przekształcają energię elektryczną w ruch obrotowy wału. Silniki te mają szerokie zastosowanie w urządzeniach zasilanych z baterii, takich jak zabawki, czy nawet urządzenia budowlane. Innym zastosowaniem jest transport, kolej oraz komunikacja miejska taka jak tramwaje i trolejbusy także stosują silniki prądu stałego. W ostatnich latach rozwija się przemysł samochodów elektrycznych, które […]

PWM – modulacja szerokości impulsu

PWM (ang. Pulse-Width Modulation) to metoda pozwalająca na regulacje wartości analogowej w sposób cyfrowy. Polega ona na generowaniu przebiegu prostokątnego o zmiennym współczynniku wypełnienia, czyli zmieniamy czas trwania stanu wysokiego względem czasu trwania stanu niskiego. Innymi słowy modulujemy szerokość impulsu. Przeważnie współczynnik wypełnienia podaje się w procentach, a można go wyliczyć ze wzoru: Więc kiedy […]

Mostek h (h-bridge)

W każdym urządzeniu, który można nazwać robotem mamy różnego typu silniki, przeważnie to są silniki DC. Ważne jest, aby takie silniki mogły obracać się w obie strony, do tego właśnie służy mostek h. W silnikach DC (prądu stałego) aby zmienić kierunek obrotów wystarczy zamienić polaryzacje, czyli mówiąc wprost zamienić plus z minusem. W efekcie prąd […]