Wartość średnia, skuteczna i maksymalna

Do opisu parametrów napięcia elektrycznego służą trzy podstawowe elementy. Są to wartość skuteczna, średnia oraz maksymalna. Wartość maksymalna – jest to wartość mierzona o 0 do punktu maksymalnego w przebiegu okresowym. Wartość Skuteczna prądu sinusoidalnego nazywamy taką wartość prądu stałego, który przepływając przez niezmienną rezystancję, spowoduje wydzielenie na tej rezystancji takiej samej ilości energii cieplnej, co […]

Prostowniki – mostek gretza

W każdym urządzeniu elektronicznym zasilanym z sieci musi nastąpić zamiana z napięcia zmiennego na stałe. W tym celu stosuje się prostowniki diodowe i umieszcza je się pomiędzy uzwojeniem wtórnym transformatora, a układem zasilanym. Zadaniem takich układów jest przeniesienie ujemnej połówki napięcia na zakres dodatniej, a dodatnią ma przepuszczać bez zmian (o napięciu przemiennym). Układy te […]

Transformator

Transformator umożliwia przetwarzanie energii elektrycznej prądu przemiennego. Umożliwia podnoszenie, albo obniżanie napięcia i dzięki temu jest jedną z najpopularniejszych maszyn elektrycznych. Wykorzystuje prawo indukcji magnetycznej i zbudowany jest z rdzenia ferromagnetycznego na który są nawinięte co najmniej dwa uzwojenia (cewki). Jedno z uzwojeń to uzwojenie wtórne, a drugie to pierwotne. Uzwojenie wtórne, występuje zawsze tylko […]

Napięcie przemienne, zmienne i stałe

Wielu porządkujących elektroników bardzo często myli podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki, więc postanowiłem popełnić artykuł, który wyjaśni, jaka jest różnica pomiędzy napięciem stałym, zmiennym i przemiennym. Większość różnic pokazuje już poniższy wykres: Dla rozmycia niejasności opiszę: Napięcie stałe, to linia ciągła, niezależnie od upływu czasu wartość napięcia nie ulega żadnej zmianie. Taki typ napięcia daje […]

Silniki prądu stałego (DC)

Silniki elektrycznie prądu stałego przekształcają energię elektryczną w ruch obrotowy wału. Silniki te mają szerokie zastosowanie w urządzeniach zasilanych z baterii, takich jak zabawki, czy nawet urządzenia budowlane. Innym zastosowaniem jest transport, kolej oraz komunikacja miejska taka jak tramwaje i trolejbusy także stosują silniki prądu stałego. W ostatnich latach rozwija się przemysł samochodów elektrycznych, które […]

PWM – modulacja szerokości impulsu

PWM (ang. Pulse-Width Modulation) to metoda pozwalająca na regulacje wartości analogowej w sposób cyfrowy. Polega ona na generowaniu przebiegu prostokątnego o zmiennym współczynniku wypełnienia, czyli zmieniamy czas trwania stanu wysokiego względem czasu trwania stanu niskiego. Innymi słowy modulujemy szerokość impulsu. Przeważnie współczynnik wypełnienia podaje się w procentach, a można go wyliczyć ze wzoru: Więc kiedy […]

Mostek h (h-bridge)

W każdym urządzeniu, który można nazwać robotem mamy różnego typu silniki, przeważnie to są silniki DC. Ważne jest, aby takie silniki mogły obracać się w obie strony, do tego właśnie służy mostek h. W silnikach DC (prądu stałego) aby zmienić kierunek obrotów wystarczy zamienić polaryzacje, czyli mówiąc wprost zamienić plus z minusem. W efekcie prąd […]

Źródła prądowe

Źródło prądowe to układ, którego jedynym parametrem jest natężenie prądu, a jego zadanie to wymuszać w obwodzie przepływ stałego prądu. Kiedy źródło prądowe jest w stanie jałowym (nie podłączone) to na jego zaciskach występuje maksymalne napięcie. Jako symbol źródła prądowego przyjęto: Lustro prądowe Moim zdaniem jest to najprostszy z układów spełniające warunki źródła prądowego. Do budowy […]

Wzmacniacze operacyjne cz.3

W trzeciej części cyklu opiszę przydatne układy jakie można wykonać na wzmacniaczach operacyjnych. Będą to układy komparatora i wtórnika napięciowego Zapraszam do zapoznania się także z pozostałymi częściami: Część 1 Część 2 Układ komparatora analogowego Jest to układ, który porównuje dwa napięcia i zależnie od ich stanu daje na wyjściu minimalne napięcie, albo maksymalne. Można powiedzieć, […]

Wzmacniacze operacyjne cz.2

W poprzedniej części opisałem podstawowe układy pracy wzmacniaczy operacyjnych, a w tej części cyklu opiszę układy pracy różniczkujące i całkujące. Wyróżniają się one tym, że działają zależnie od częstotliwości podawanego na wejście sygnału. Opis matematyczny tych układów jest bardziej skomplikowania i sprowadza się do rozwiązywania równań różniczkowych, niezbyt trudnych, ale wymagających już lepszej znajomości matematyki. […]