Elektrotechnika

Jest to dziedzina teoretyczna, zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych z zakresu elektryczności i magnetyzmu. Aby dowiedzieć się jak zachodzi zjawisko elektryczności trzeba poznać budowę atomu. Atom to najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości. Atom składa się z dodatnio naładowanego protonu, elektronu naładowanego ujemnie oraz neutronu elektrycznie obojętnego. Elektron – ładunek ujemny kręcący po orbicie wokół jądra atomowego. […]