Jednostki

Do opisu zjawisk fizycznych używa się wielkości fizycznych wraz z ich jednostkami miar. Wielkość fizyczna – cecha zjawiska fizycznego lub właściwość ciała, którą możemy zmierzyć. Wielkość podstawowa – uznawana za niezależną od innych jednostek. Wielkość pochodna – jest określana względem wielkości podstawowych. Jednostka miary – wartość danej wielkości fizycznej, której umownie podporządkowano wielkość liczbową równą jedności. Tabela poniżej przedstawia […]

Jak mierzyć

Elektronik do pomiarów używa przeważnie trzech przyrządów pomiarowych: woltomierza, amperomierza i omomierza. Ich nazwa mówi jaką wartości fizyczną mierzy. Jednak trzeba wiedzieć jak ich używać. Woltomierz zawsze wpinamy równolegle, jest to zasada o której zawsze trzeba pamiętać. Mierzy on różnicę potencjałów pomiędzy wejściami. W efekcie otrzymujemy wartość napięcia pomiędzy końcówkami elementu lub grupy elementów. Facebook […]

Półprzewodniki

Półprzewodniki Półprzewodniki to takie pierwiastki jak krzem i german. Są to pierwiastki z IV grupy oraz związki pierwiastków z III i V grupy układu okresowego. Mają one budowę krystaliczną. Są to pierwiastki z IV grupy, oraz związki pierwiastków z III i V grupy układu okresowego. Półprzewodniki od przewodników różnią się tym, że posiadają pasmo wzbronione. Facebook Comments

Elektrotechnika

Jest to dziedzina teoretyczna, zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych z zakresu elektryczności i magnetyzmu. Aby dowiedzieć się jak zachodzi zjawisko elektryczności trzeba poznać budowę atomu. Atom to najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości. Atom składa się z dodatnio naładowanego protonu, elektronu naładowanego ujemnie oraz neutronu elektrycznie obojętnego. Elektron – ładunek ujemny kręcący po orbicie wokół jądra atomowego. […]