Czujniki wilgotności

Możemy także mierzyć wilgotność powietrza, a to dzięki temu, że poziom stężenia wody wpływa na właściwości elektryczne. Dzięki temu możemy stworzyć kilka rodzajów czujników wilgotności.

Rezystancyjny czujnik wilgotności

W takich czujnikach jest mierzona przewodność higroskopijnego materiału, na przykład przewodzącego polimeru. Kiedy materiał wchłania wodę to zmienia się jego przewodność, a czas odpowiedzi takiego czujnika to od 30 sekund do jednej minuty. Wartość rezystancji zmienia się w przedziale, od 1kΩ do 100MΩ. Taki czujnik, zanim ulegnie uszkodzeniu może pracować około 5 lat, ale kontakt z środkami chemicznymi może skrócić tan czas.

Pojemnościowe czujniki wilgotności

Taki czujnik to w zasadzie kondensator zbudowany z dwóch metalowych elektrod, pomiędzy którymi znajduje się cienka warstwa higroskopijnego polimeru, który pełnio role dielektryka. Zmiana stałej dielektrycznej polimeru jest proporcjonalna do wilgotności względnej otoczenia czujnika. Zmiana wilgotności wzglendniej o 1% powoduje zazwyczaj zmianę pojemności o 0,2 – 0,5pF, a pojemność znamionowa (przy wilgotności względniej wynoszącej 50%) to 100 – 500pF, przy temperaturze +25*C. Czas reakcji jest taki sam jak w przypadku czujników rezystancyjnych, czyli 30-60 sekund.

Czujniki wilgotności z chłodzonym lustrem

Jest to już bardziej rozbudowany rodzaj czujników, a swój pomiar opierają na pomiarze punktu rosy. Czujnik zbudowany jest z lustra obok którego przelatuje powietrze, lustro jest chłodzone ogniwem Peltiera, a czujnik optyczny kontroluje kiedy nastąpi skroplenie pary wodnej. Temperatura lustra jak i powietrza jest kontrolowana przy użyciu czujników PT100.

czujnik_wilgotnosci_z_chlodzonym_lustrem

Czujniki wilgotności względnej

Są to czujniki stosowane w przemyśle, na przykład w suszarniach, drewna, papieru, przy odwadniania żywności, czy w przemyśle farmaceutycznym. Jedną z takich metod pomiaru wilgotności jest pomiar różnicy przewodności cieplnej suchego azotu hermetycznie zamkniętego i przewodności cieplnej otoczenia naszego czujnika. Czujnik jest zbudowany z dwóch termistorów w układzie mostkowy.

czujnik_wilgotnosci_wzglednej

Czujniki tego typu mogę pracować w wysokich temperaturach, nawet do 300*C, są odporne na działanie środków chemicznych. Ważną cechą tego typu czujników jest również to, że reagują na każdy gaz, którego termiczna przewodność różni się od właściwości suchego azotu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.