Napięcie przemienne, zmienne i stałe

Wielu porządkujących elektroników bardzo często myli podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki, więc postanowiłem popełnić artykuł, który wyjaśni, jaka jest różnica pomiędzy napięciem stałym, zmiennym i przemiennym. Większość różnic pokazuje już poniższy wykres: Dla rozmycia niejasności opiszę: Napięcie stałe, to linia ciągła, niezależnie od upływu czasu wartość napięcia nie ulega żadnej zmianie. Taki typ napięcia daje […]

Silniki prądu stałego (DC)

Silniki elektrycznie prądu stałego przekształcają energię elektryczną w ruch obrotowy wału. Silniki te mają szerokie zastosowanie w urządzeniach zasilanych z baterii, takich jak zabawki, czy nawet urządzenia budowlane. Innym zastosowaniem jest transport, kolej oraz komunikacja miejska taka jak tramwaje i trolejbusy także stosują silniki prądu stałego. W ostatnich latach rozwija się przemysł samochodów elektrycznych, które […]

PWM – modulacja szerokości impulsu

PWM (ang. Pulse-Width Modulation) to metoda pozwalająca na regulacje wartości analogowej w sposób cyfrowy. Polega ona na generowaniu przebiegu prostokątnego o zmiennym współczynniku wypełnienia, czyli zmieniamy czas trwania stanu wysokiego względem czasu trwania stanu niskiego. Innymi słowy modulujemy szerokość impulsu. Przeważnie współczynnik wypełnienia podaje się w procentach, a można go wyliczyć ze wzoru: Więc kiedy […]

Mostek h (h-bridge)

W każdym urządzeniu, który można nazwać robotem mamy różnego typu silniki, przeważnie to są silniki DC. Ważne jest, aby takie silniki mogły obracać się w obie strony, do tego właśnie służy mostek h. W silnikach DC (prądu stałego) aby zmienić kierunek obrotów wystarczy zamienić polaryzacje, czyli mówiąc wprost zamienić plus z minusem. W efekcie prąd […]

Źródła prądowe

Źródło prądowe to układ, którego jedynym parametrem jest natężenie prądu, a jego zadanie to wymuszać w obwodzie przepływ stałego prądu. Kiedy źródło prądowe jest w stanie jałowym (nie podłączone) to na jego zaciskach występuje maksymalne napięcie. Jako symbol źródła prądowego przyjęto: Lustro prądowe Moim zdaniem jest to najprostszy z układów spełniające warunki źródła prądowego. Do budowy […]

Wzmacniacze operacyjne cz.3

W trzeciej części cyklu opiszę przydatne układy jakie można wykonać na wzmacniaczach operacyjnych. Będą to układy komparatora i wtórnika napięciowego Zapraszam do zapoznania się także z pozostałymi częściami: Część 1 Część 2 Układ komparatora analogowego Jest to układ, który porównuje dwa napięcia i zależnie od ich stanu daje na wyjściu minimalne napięcie, albo maksymalne. Można powiedzieć, […]

Wzmacniacze operacyjne cz.2

W poprzedniej części opisałem podstawowe układy pracy wzmacniaczy operacyjnych, a w tej części cyklu opiszę układy pracy różniczkujące i całkujące. Wyróżniają się one tym, że działają zależnie od częstotliwości podawanego na wejście sygnału. Opis matematyczny tych układów jest bardziej skomplikowania i sprowadza się do rozwiązywania równań różniczkowych, niezbyt trudnych, ale wymagających już lepszej znajomości matematyki. […]

Wzmacniacze operacyjne cz.1

Wzmacniacz operacyjny to podstawowy element współczesnej elektroniki analogowej. Dzięki świetnym parametrom i łatwością obliczeń jest bardzo łatwy w wykorzystaniu.Układy te są także nazywane wzmacniaczami różnicowymi, ponieważ wzmacniają wartość różnicy napięć pomiędzy wejściami. Występują one jako gotowe układy scalone, czasem pojedynczo, a czasem po kilka sztuk. Zależnie od poszczególnych modeli układów różnią się one parametrami, co […]

Liniowe stabilizatory napięcia

Stabilizacja napięcia to we współczesnych urządzeniach elektronicznych bardzo ważny element. Układy cyfrowe wymagają stabilnego i pewnego zasilania. Najprostszym układem stabilizującym z jakim możemy się spotkać jest stabilizator oparty o diodę zenera. Podstawowy układ pracy prezentuje poniższy schemat: Układ ten wykorzystuje efekt zenera, który zachodzi podczas przebicia złącza p-n w diodzie spolaryzowanej zaporowo, co skutkuje przepływem […]

Obliczanie obwodów metodą praw Kirchhoffa (metoda klasyczna)

Aby obliczyć jakie płyną prądy w obwodzie i jakie występują spadki napięcia wykorzystuje się do tego metodę klasyczną, która bazuje na dwóch prawach Kirchhoffa [1], [2]. Oczywiście jako wspomaganie należy używać prawa Ohma. Jako przykład posłuży układ z poniższego schematu. Przyjmiemy, że znane nam są napięcia E1 i E2, oraz rezystancje R1, R2, R3. A […]