Dioda zenera

Dioda zenera stosowana jest do stabilizacji napięcia i wykorzystywane jest do tego zjawisko niekorzystne dla zwykłej diody. Zjawisko to przebicie złącz p-n podczas polaryzacji wstecznej diody, czyli w tedy kiedy katoda jest spolaryzowana dodatnio względem anody. Bardzo ważną cechą jest to, że dokładnie znamy napięcie przy którym dochodzi do przebicia złącza i produkowane są diody […]

Dioda

Dioda to element półprzewodnikowy, składający się z złącza P-N. Posiada dwie końcówki i jest spolaryzowany. Podstawowy podział diod wynika z tego z czego jest wykonany element, czyli wyróżniamy diody krzemowe i germanowe. Posiada anodę i katodę. Anoda to dodatnia końcówka, a katoda ujemna. Strzała w symbolu diody przestawia kierunek przepływu prądu. Prąd w kierunku przewodzenia […]

Cewka indukcyjna

Cewka jest elementem indukcyjnym, czyli jej głównym parametrem jest indukcja magnetyczna wyrażana w H (henrach).   Cewka to przewodnik z prądem. Przewód ten jest przeważnie zwojem drutu, czasami w środku znajduje się rdzeń, który zwiększa indukcję magnetyczną. Cewki mogą być nawijane jedno- lub wielowarstwowo, zależnie od tego jaką chcemy uzyskać wartość indukcji. Wykonuje się także […]

Kondensator

Kondensator to element dwukońcówkowy służący do gromadzenia ładunku elektrycznego. Ilość zgromadzonego ładunku zależy od pojemności kondensatora i przyłożonego napięcia. Pojemność kondensatora wyrażana jest w F (faradach). Jeden F to dosyć duża wartość, więc najczęściej spotykamy kondensatory o pojemności μF i nF. Dodatkowym parametrem kondensatora jest napięcie przebicia wyrażane oczywiście w V. Ale o tym dokładnie […]

Potencjometr

Potencjometr jest to element rezystancyjny, o regulowanej rezystancji. Posiada trzy wyjścia. Trzeci jest wyjściem suwaka. Jest kilka rodzajów obudów potencjometrów, zależnie od ich zastosowania: Obrotowy Montażowy Precyzyjny Dzielnik napięcia: Jest to układ, który dokonuje podziału napięcia. Można taki układ wykonać także przy pomocy zwykłych rezystorów. W tedy od razu widać zasadę jego działania.   Stosunek […]

Rezystor

Rezystor, element elektroniczny którego podstawowym parametrem jest rezystancja wyrażana w omach. Dodatkowym parametrem rezystora jest moc w watach. Jego działanie można opisać prawem ohma, R=U/I. Jest to element ograniczający prąd, oraz dochodzi na nim do spadku napięcia. Istnieją dwa rodzaje połączeń rezystorów: szeregowe i równoległe.W połączeniu szeregowym:rezystancja zastępcza jest sumą połączonych rezystancji, można obliczyć ją […]